Leverandør

Produktet ejes og leveres af:

Skoledu ApS
Hermodsvej 5B, 3.
8230 Aabyhøj
CVR: 34478325

Tlf: 61716624
E-mail: info@skoledu.dk

 

Indhold

Et skoleabonnement giver elever og lærere mulighed for at benytte Skoledu via UNI-C login eller via Skoledus eget loginsystem.

Abonnementsperiode

Medmindre andet aftales, er abonnementet gældende i en aftaleperiode på 12 måneder målt fra den dato, hvor aftalen indgås. Efter denne periode forlænges aftalen automatisk løbende for 12 måneder ad gangen, indtil opsigelse sker.

Abonnentens brugsret

Skoledu ApS ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst og andet materiale, programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.

Enhver fremvisning, eksemplarfremstilling eller kopiering af hele eller dele af produkterne og deres indhold er ikke tilladt, medmindre der foreligger en særskilt skriftlig aftale herom mellem abonnenten og Skoledu ApS. Dog må institutioner, der har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, anvende tekster og noder, under forudsætning af at anvendelsen af tekster og noder sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

Betaling

Ved offentlige skolekøb sendes en elektronisk faktura via EAN nummeret. Ved skolekøb som foretages af ikke-offentlige institutioner, sendes en faktura pr. e-mail. Opkrævning sker forud for den aftalte periode. Ved gentegning af abonnement udsender Skoledu en opkrævning. 

Ved forsinket betaling er Skoledu berettiget til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker, samt renter efter dansk lov.

Priser

Skoledu er berettiget til årligt at regulere abonnementsprisen, så denne følger forbrugerprisindekset som offentliggøres af Danmarks Statistik – dog minimum 4 % årligt. Regulering alene i forhold til forbrugerprisindekset berettiger ikke abonnenten til at kunne opsige abonnementet grundet prisforhøjelse.

Abonnenten er berettiget til at opsige abonnementet til ophør med en måneds varsel til udgangen af en måned, såfremt Skoledu forhøjer abonnementsprisen eller ændrer betingelserne for anvendelse af Skoledu.dk. Opsigelse i henhold til denne bestemmelse skal ske senest 30 kalenderdage efter den dag, hvor abonnenten blev bekendt med forhøjelsen af abonnementsprisen eller ændringerne i betingelserne for anvendelsen af Skoledu.dk.

Opsigelse af abonnement

Medmindre andet aftales kan et skoleabonnement kun opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden. Opsigelsen sendes til info@skoledu.dkSkoledu sender en bekræftelse til kunden pr. e-mail om, at abonnementet er opsagt. Modtages bekræftelsen ikke indenfor 7 arbejdsdage, er abonnenten pligtig til at sende en ny e-mail, da Skoledu ApS i så fald ikke har modtaget opsigelsen.

Fortrydelse

Som udgangspunkt er et abonnement bindende. I henhold til Forbrugeraftaleloven er der dog 14 dages fortrydelsesret efter betaling og modtagelse af bestillingsbekræftelsen/kvitteringen. Fortrydelsen skal meddeles skriftligt pr. e-mail til: info@skoledu.dk.

Erstatningsansvar

Skoledu tager ikke ansvar for uforudsigelige hændelser og force majeure hændelser. Force majeure omfatter men er ikke begrænset til: krig, brand, terrorangreb og serversammenbrud, som Skoledu ikke har herredømme over.

Skoledu kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle følgeskader samt direkte eller indirekte tab som følge af brugen af produktet.

Det er abonnentens eget ansvar at undersøge, om produktet fungerer efter hensigten på abonnentens computer eller tablet.

Skoledu kan til enhver tid uddele prøveadgang eller lade dele af Skoledu.dk stå åbent for offentligheden, uden at dette giver abonnenten ret til et afslag i abonnementet.

Brug af bloggen

Det er ikke tilladt at oprette indlæg, som er krænkende, truende, pornografiske eller racistiske i karakter eller som strider mod gældende dansk lovgivning. Det er desuden ikke tilladt at benytte bloggen til kommercielle formål.

Forlaget Skoledu respekterer ophavsretlige indehaveres rettigheder og overholder ophavsretsloven. Ved oprettelsen af et indlæg accepteres det, at brugeren har det fulde ansvar for at have ret til at offentliggøre det anvendte materiale.

Forlaget Skoledu kan på intet tidspunkt stilles ansvarlig for det indhold brugerne lægger på bloggen. Forlaget Skoledu forbeholder sig retten til at træffe foranstaltninger for omgående at fjerne eller ændre indhold, der er identificeret som krænkelse af ophavsret eller hvis indholdet overtræder reglerne for brugen af bloggen.