Persondatapolitik for elever, lærere eller lærerstuderende under skoler og uddannelsesinstitutioner

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Danviden ApS (herefter "vi" eller "os") i rollen som såvel dataansvarlig og som databehandler håndterer dine personoplysninger.

Når Skoledu.dk leveres til uddannelsesinstitutioner er din kommune eller skole/institution ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Databehandler

Danviden ApS
Hermodsvej 5B, 3.
8230 Aabyhøj
CVR: 34478325
Tlf: 77555577
E-mail: info@skoledu.dk

I det følgende beskrives, hvordan vi behandler personoplysninger som databehandler efter instruks fra din kommune eller skole/ institution.

Vi er databehandler for din kommune eller din skole/institution, når disse har besluttet, at Skoledu.dk skal anvendes efter at de aktivt har tegnet et abonnement eller en prøveperiode. Disse personoplysninger hører under kategorien almindelige personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger). 

Databehandleraftaler og dataaftaler

Vi indgår databehandleraftaler med kommuner og private institutioner. Folkeskoler indgår en samlet databehandleraftale centralt via den pågældende kommune. Hvis din kommune eller private institution ønsker at indgå en databehandleraftale, kan du få tilsendt vores skabelon ved at kontakte os på info@skoledu.dk eller på tlf. 77555577.

De enkelte skoler og institutioner skal ved samme lejlighed godkende en dataaftale via skolens UNI•Login administration på https://tilslutning.stil.dk. Dataaftalen giver os teknisk adgang til at indsamle de nødvendige personoplysninger. Skolens elever kan ikke få adgang til Skoledu.dk uden en indgået dataaftale.

Behandling af personoplysninger ved brug af Skoledu.dk

Gennem brugen af Skoledu.dk indsamler og behandler vi følgende almindelige (ikke-følsomme) personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige kommune eller skole/institution:

 • Fornavn og efternavn på lærere og elever
 • Skole/institutionstilknytning
 • Kommunetilknytning
 • Rolle (lærer eller elev)
 • Klassetrin og klasse-/holdnavn
 • UNI-Login brugernavn (brugerID)
 • Elevbesvarelser
 • Skriftlige dialoger mellem lærer og elev omkring elevbesvarelser
 • Sidebesøg
 • IP-adresser

Sikkerhed

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning, har vi etableret en lang række 
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dette omfatter bl.a. teknisk og fysisk sikring af data, indgåelse af tavshedserklæringer samt interne retningslinjer og procedurer for, hvordan virksomheden og medarbejdere skal behandle personoplysninger samt forskellige tekniske rettigheder herfor.

Behandlingsgrundlag

Når vi er databehandler for din kommune eller skole/institution, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale med kommunen eller skolen/institutionen i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med instruksen i databehandleraftalen.

Deling og videregivelse af personoplysninger

Vi deler eller videregiver kun personoplysninger til betroede databehandlere, eksempelvis vores IT-samarbejdspartnere i det omfang det er nødvendigt i forhold til håndtering af driften og levering af skoledu.dk. 

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, der sikrer, at deres niveau for beskyttelse af dine personoplysninger er i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler. 

Vi benytter os udelukkende af databehandlere beliggende inden for EU.

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, fx i forbindelse med efterforskning.

Ønsker du nærmere information om vores deling og videregivelse af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@skoledu.dk.

Personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige, og så længe din kommune eller skole/institution kræver det.

Brug af cookies

Skoledu.dk anvender forskellige typer af cookies. På Skoledu.dk/cookies kan du få mere at vide om, hvilke Cookies vi anvender, og hvordan du til enhver tid kan ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger
 • Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget
 • Ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
 • Ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå
 • Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forhold til de personoplysninger, som er registreret om dig hos i forbindelse med din brug af Skoledu.dk, bedes du rette henvendelse til din skole/institution eller kommune, som er dataansvarlig. Herefter vil den dataansvarlige kontakte os vedrørende din henvendelse.Persondatapolitik for kunder og leverandører til Danviden ApS

Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Danviden ApS (herefter "vi" eller "os") håndterer dine personoplysninger som dataansvarlig.

Dataansvarlig

Danviden ApS
Hermodsvej 5B, 3.
8230 Aabyhøj
CVR: 34478325
Tlf: 77555577
E-mail: info@skoledu.dk

Danviden er dataansvarlig for de personoplysninger du afgiver os i forbindelse med:

1) Din kontakt til os
2) Ved opstart af en prøveperiode eller indgåelse af abonnementsaftale
3) Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve
4) Din kontakt til os med henblik på support

Ved din kontakt til os 
Når du kontakter os som kunde, leverandør, samarbejdspartner o.l., indsamler vi de personoplysninger, som du giver os for at  kunne besvare din henvendelser og korrespondere med dig. Der vil typisk være tale om indsamling af kontaktoplysninger som:

 • Navn
 • Telefonnummer 
 • Evt. e-mail

Ved oprettelse af en prøveperiode eller indgåelse af abonnementsaftale
Ved oprettelse af en prøveperiode eller indgåelse af en abonnementsaftale indsamler vi de nødvendige oplysninger på den person der kontakter os. Vi indsamler kun de oplysninger der er nødvendige for at være i stand til at levere vores tjenester, yde support og vejledning i systemets anvendelse, samt administrere kundeforholdet.  Der vil typisk være tale om indsamling af kontaktoplysninger som:

 • Navn
 • UNI-login brugernavn
 • E-mail
 • Institution/skole
 • Telefonnummer

Ønsker du i forbindelse med prøveperioden at modtage vejledning, tips, servicemeddelelser vedrørende skoledu.dk samt påmindelser om prøveperiodens opstart og udløb, skal du give os dit aktive samtykke hertil.

Ved din tilmelding til modtagelse af vores nyhedsbrev
Ønsker du at modtage vores nyhedsbreve med gode råd, tips og ideer, skal du give os dit aktive samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. For at vi kan sende dig nyhedsbreve gemmer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail

Ved din kontakt i forbindelse med ønske om support
Ved din kontakt til os i forbindelse med support indsamler vi de oplysninger, du giver os og som er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse og kunne hjælpe dig. Der vil typisk være tale om:

 • Navn
 • UNI-login brugernavn
 • Institution/skole
 • Evt. klassetrin
 • Evt. e-mail og/eller telefonnummer

Formål med vores behandling

1) At levere eller tilbyde de ydelser og produkter, som du på vegne af din kommune eller skoler/institution har bestilt
2) At besvare de modtagne spørgsmål eller indsigelser fra dig
3) At yde dig support til brugen af Skoledu.dk
4) At sende dig servicemeddelelser som vedrører de ydelser eller produkter, du har købt eller rettet forespørgsel omkring, eller du som har tilmeldt dig nyhedsbrev omkring
5) At opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning, herunder at opbevare personoplysninger som krævet efter Bogføringsloven.

Behandlingsgrundlag

Når vi som dataansvarlig behandler dine personoplysninger, sikrer vi os altid, at vi gør det på et gyldigt grundlag. Grundlag for vores behandling er et eller flere af følgende:
1) En nødvendighed for at opfylde en aftale for abonnement eller prøveperiode med en skole eller institution, hvor du er kontaktperson
2) En nødvendighed for at være i stand til at administrere et kunde- eller leverandør forhold
3) En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning, eksempelvis opbevaring af oplysninger jf. Bogføringsloven
4) Dit eventuelle samtykke, som du til enhver tid har ret til at tilbagekalde. 
5) Vores legitime interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor.

Deling og videregivelse af personoplysninger

Vi deler eller videregiver kun personoplysninger med leverandører, der er nødvendige for at levere deres tjenester, eksempelvis leverandører, herunder leverandører af IT-system, økonomisystem m.v. Derudover videregiver vi personoplysninger til offentlige myndigheder, såfremt vi er retligt forpligtet til det.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores leverandører, og de handler efter vores instruks. Aftalerne har til formål at sikre, at leverandørernes niveau for beskyttelse af personoplysninger er i overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler.

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, fx i forbindelse med efterforskning.

Ønsker du nærmere information om vores deling og videregivelse af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info@skoledu.dk.

Personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i henhold til det formål hvor de er indsamlet.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

 • Ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger
 • Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget
 • Ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
 • Ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå
 • Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed, fx Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forhold til de personoplysninger, som er registreret om dig hos os, bedes du sende os en anmodning på info@skoledu.dk

I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.


 

Ændringer af vores persondatapolitik

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre vores persondatapolitik løbende uden yderligere varsel, med mindre der er indgået særskilt aftale herom. Vi opfordrer dig derfor til regelmæssigt at genbesøge denne side med henblik på at sikre, at du har et opdateret kendskab til indholdet. Nederst i persondatapolitikken fremgår dato for den seneste opdatering.

Persondatapolitikken er senest opdateret d. 18. november 2021.