1. Ejeroplysninger

Skoledu.dk udbydes af:

Danviden ApS
Rønnebærvænget 32, 1
8464 Galten
CVR: 34478325
Tlf: 61716624
E-mail: info@skoledu.dk

 

2. Behandling af persondata

Danviden er databehandler og behandler almindelige personoplysninger (indtil 25. maj 2018, jf. Persondatalovens § 6, fra 25. maj 2018, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6). Behandlingen af personoplysninger har til formål at drifte og levere Skoledu.dk.

Personoplysninger trækkes fra Styrelsen for IT og Læring’s webservices. Disse oplysninger har til formål at identificere brugere og knytte dem til en skole og en klasse. De indsamlede personoplysninger indeholder ikke cpr-numre eller passwords.

Personoplysninger anvendes desuden til at føre brugsstatistikker. Disse anvendes i forbindelse med fejlsøgning, planlægning af kurser, opfølgning på prøveperioder samt fornyelse af abonnementer. De anvendes desuden til at give skoler og kommuner et kvalificeret beslutningsgrundlag under og efter abonnementer og prøveperioder.

2.1 Underdatabehandler

Underdatabehandleren Komunikado, CVR: 33392214, varetager programmel udvikling og hosting, herunder vedligeholdelse af servere, backup og sikkerhed. Komunikado handler alene efter instruks fra leveradøren jf. databehandleraftale og behandler kun data i det omfang, det er relevant. Komunikado benytter ikke leveradørens data til andre formål.

2.2 Opbevaringsperiode

Danviden gemmer data så længe de skønnes nødvendige for brugen af systemet. Brugere der ikke længere har et gældende abonnement eller prøveperiode, vil blive deaktiveret. Ved ethvert skoleårs udløb, vil deaktiverede brugere og tilhørende data blive slettet.