Indgå databehandleraftale med Skoledu.dk

Hvis du som kommune eller privat skole ønsker at få tilsendt vores skabelon for databehandleraftaler, skal du kontakte Lasse Vang på lasse@skoledu.dk eller på tlf. 61716624.

Ved folkeskoler indgår vi en samlet databehandleraftale centralt med den pågældende kommune. Det er dog fortsat vigtigt, at skolens UNI-login administrator accepterer vores anmodning om dataaftale i UNI-logins brugeradministration. Skolens elever kan ikke logge på Skoledu.dk uden denne accept.

 

1. Ejeroplysninger

Skoledu.dk udbydes af:

Skoledu ApS
Hermodsvej 5B, 3.
8230 Aabyhøj
CVR: 34478325
Tlf: 77555577
E-mail: info@skoledu.dk

 

2. Behandling af persondata

Skoledu ApS er databehandler og behandler almindelige personoplysninger (indtil 25. maj 2018, jf. Persondatalovens § 6, fra 25. maj 2018, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6). Behandlingen af personoplysninger har til formål at drifte og levere Skoledu.dk.

Personoplysninger trækkes fra Styrelsen for IT og Læring’s webservices. Disse oplysninger har til formål at identificere brugere og knytte dem til en skole og en klasse. De indsamlede personoplysninger indeholder ikke cpr-numre eller passwords.

Personoplysninger anvendes desuden til at føre brugsstatistikker. Disse anvendes i forbindelse med fejlsøgning, planlægning af kurser, opfølgning på prøveperioder samt fornyelse af abonnementer. De anvendes desuden til at give skoler og kommuner et kvalificeret beslutningsgrundlag under og efter abonnementer og prøveperioder.

2.1 Underdatabehandler

Underdatabehandleren Komunikado, varetager programmel udvikling og hosting, herunder vedligeholdelse af servere, backup og sikkerhed. Komunikado handler alene efter instruks fra leverandøren jf. databehandleraftale og behandler kun data i det omfang, det er relevant. Komunikado benytter ikke leverandørens data til andre formål.

2.2 Opbevaringsperiode

Skoledu ApS gemmer data så længe de skønnes nødvendige for brugen af systemet. Brugere der ikke længere har et gældende abonnement eller prøveperiode, vil blive deaktiveret. Ved ethvert skoleårs udløb, vil deaktiverede brugere og tilhørende data blive slettet.