Vi passer godt på jeres data

I Skoledu tager vi IT-sikkerhed og GDPR alvorligt. Det er en naturlig og integreret del af vores arbejde, da vi behandler data på vegne af skoler og kommuner. For at tydeliggøre vores compliance-niveau, gennemfører vi årligt et stort revisionsarbejde med Grant Thornton (Tidligere REVI-IT), der er certificerede it-revisorer, og hvis kerneydelse er måling af virksomheders compliance. På den baggrund kan vi tilbyde vores kunder en ISAE 3000-revisionserklæring, der giver en uvildig tredjeparts dokumentation for, at vi efterlever GDPR-kravene og passer godt på kundens data.

Hvis I som kunde ønsker at modtage vores ISAE 3000-revisionserklæring, kan I rette henvendelse herom på info@skoledu.dk.

Nærmere information om vores behandling, kan findes i vores Persondatapolitik.