Undersøgende matematik

En del af opgaverne lægger op til en undersøgende og dialogbaseret undervisning. Det omfatter blandt andet undersøgelser af konkrete problemstillinger samt undersøgelser af matematiske sammenhænge og begreber.

Se eksempler i denne video