Afleveringer

Lærere kan oprette tidsbestemte afleveringer med udvalgt indhold fra hele portalen. Afleveringer kan både anvendes til de daglige opgaver, til lektier eller til Test og prøver.

Ved brug af afleveringer er opgavernes klassetrin ikke synlige for eleverne. Det kan være en stor fordel, hvis man vil vælge lettere eller sværere opgaver til udvalgte elever.

Se mere i denne video

 

Lærervejledninger og årsplaner

Portalens opgaver og forløb har tilhørende lærervejledninger, som er forfattet med henblik på at give læreren den optimale støtte i planlægningen.

Lærere kan altid finde opdaterede årsplaner, som sikrer, at læreren bliver hjulpet godt på vej i planlægningen af et skoleår. Årsplanerne giver inspiration til, hvordan Skoledu kan bidrage til en spændende og varieret undervisning på alle årgange. Herudover får man let overblik over, hvordan de enkelte kompetenceområder behandles i portalens forløb.

Årsplanerne integreres automatisk med de læringsplatforme, der understøtter dette.