Faglig læsning

Tekstopgaver i matematik kan indeholde mange informationer og bestå af flere forskellige dele. Nogle informationer er vigtige for at kunne løse opgaven. Men der kan også være informationer, som er unødvendige, lige som der kan være skjulte informationer, og man skal derfor som læser være ekstra opmærksom. Udover selve opgaveformuleringen kan opgaven bestå af tabeller, diagrammer, figurer osv. Det kan være svært at navigere i en tekstopgave og overskue, hvad der er vigtigt, og hvad man skal læse først.

På Skoledu vil eleverne arbejde aktivt med de forskellige typer af informationer vha. både læsning og skrivning. Portalen rummer opgaver, der har særligt fokus på at læse og forstå tekstopgaver i matematik. Både overordnet set, hvor eleverne kan blive opmærksomme på deres læsesti i tekstopgaver, samt på ordniveau, hvor arbejdet med fx signalord kan hjælpe eleverne med, hvilken regningsart de skal benytte for at løse opgaven.

Se eksempler i denne video