Interaktiv, visuel og lærerig

Skoledu er en matematikportal, som er skabt ud fra en vision om at udnytte det digitale medies store potentiale til læring. Dette gør vi blandt andet gennem interaktive opgaver, der stimulerer elevernes nysgerrighed og giver anledning til undersøgende og eksperimenterende læringsaktiviteter. Samtidig udnytter vi det digitale medie til at give eleverne en visuel oplevelse. Vi lægger derfor stor vægt på at anvende visuelle repræsentationer, der letter elevernes forståelse for matematikkens begreber og metoder.

Lær Geogebra

Vores interaktive opgaver er udviklet af danske matematiklærere med udgangspunkt i værktøjet GeoGebra. Brugen af GeoGebra ses tydeligt ved, at alle opgaver er interaktive, så eleverne kan ændre, flytte eller dreje indholdet i opgaverne, alt efter hvad opgaven tillader. I flere af opgaverne indgår også udvalgte værktøjer fra GeoGebra, som afvikles direkte i browseren. Når eleverne arbejder på Skoledu, lærer de således også, at anvende et digitalt værktøj på en spændende og meningsfuld måde – et mål, der fremgår tydeligt i Fælles Mål.

Opfyld Fælles Mål

Alle opgaver på Skoledu er udarbejdet med udgangspunkt i Fælles Mål for matematik og suppleret med lærervejledninger, der blandt andet beskriver, hvilke færdigheds- og vidensmål de enkelte opgaver retter sig imod. Lærervejledningerne er forfattet med henblik på at støtte læreren i den målstyrede undervisning. Læreren kan således hurtigt få indblik i, hvilke opgaver der er relevante inden for de enkelte kompetenceområder.

Gør differentiering lettere

Som et led i den målstyrede undervisning tilbyder Skoledu et brugervenligt resultatpanel, hvor læreren har mulighed for at følge og evaluere elevernes resultater. På den måde kan Skoledu være med til at lette undervisningsdifferentieringen, idet læreren hurtigt får overblik over, hvilke områder den enkelte elev har behov for at arbejde yderligere med. Samtidig har vi valgt at inddele flere af vores opgaver i niveauer. De niveaudelte opgaver sikrer, at alle elever bliver udfordret samtidig med, at de arbejder ud fra en fælles problemstilling.

Se video med en kort præsentation