Fagportal, træningsportal og prøveportal i én løsning

Skoledu er en matematikportal som dækker alle ministerielle mål for matematik fra 0. - 10. klasse. Portalen tilbyder et bredt og varieret indhold med fokus på de matematiske kompetencer, færdigheder samt test og prøver. Den kan således både anvendes til udvikling af elevernes kompetencer og færdigheder, og giver lærerne mulighed for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i matematik for alle årgange.

Kort fortalt tilbyder Skoledu en fagportal, træningsportal og prøveportal i én samlet løsning.

Interaktiv, visuel og lærerig

Skoledu er skabt ud fra en vision om at udnytte det digitale medies store potentiale til læring, så det giver mening når undervisningen foregår digitalt. Dette gør vi blandt andet gennem interaktive opgaver, der stimulerer elevernes nysgerrighed og giver anledning til undersøgende og eksperimenterende læringsaktiviteter. Samtidig udnytter vi det digitale medie til at give eleverne en visuel oplevelse. Vi lægger derfor stor vægt på at anvende visuelle repræsentationer, der letter elevernes forståelse for matematikkens begreber og metoder.

Dækker Fælles Mål for 0. - 10. klasse

Skoledu dækker alle ministerielle mål for matematik fra 0. - 10. klasse. Alle opgaver på Skoledu er udarbejdet med udgangspunkt i Fælles Mål for matematik og suppleret med lærervejledninger, der blandt andet beskriver, hvilke færdigheds- og vidensmål de enkelte opgaver retter sig imod.

Se video med en kort præsentation