Hvad er en trekant?

En trekant er en figur med tre sider og tre vinkler.

Der findes forskellige typer af trekanter. Man giver dem navne efter deres sider og vinkler.

 

Retvinklet trekant

Trekanten kaldes retvinklet, hvis én af dens vinkler er 90°.

 

Spidsvinklet trekant

Trekanten kaldes spidsvinklet, hvis alle dens vinkler er mindre end 90°.

 

Stumpvinklet trekant

Trekanten kaldes stumpvinklet, hvis én af dens vinkler er større end 90°.

 

Ligebenet trekant

Trekanten kaldes ligebenet, hvis to af dens sider er lige lange.

 

Ligesidet trekant

Trekanten kaldes ligesidet, hvis alle dens sider er lige lange og alle vinkler er 60°.

 

Formlen for trekantens areal

Her ser du formlen for trekantens areal.

 

Trekantens højde

En højde i en trekant går fra en vinkelspids til den modstående side, hvor den skærer vinkelret på siden. 

Højden kan både ligge inden i trekanten eller uden for trekanten.

 

Prøv selv at flytte på trekantens højde

Træk i det blå punkt og se hvor højden placeres.