Regneregler for ligninger

Nogle ligninger kan man hurtigt finde løsningen på. 

Det er f.eks. forholdsvis let at se, at ligningen x + 2 = 5 har løsningen x = 3.

Bliver ligningerne mere komplicerede, kan det dog blive nødvendigt at gøre brug af nogle regneregler.

 

Regneregel 1:

Man må lægge det samme til på begge sider af lighedstegnet.

Eksempel:

x - 7 = 12

x - 7 + 7 = 12 + 7

x = 19

 

Regneregel 2:

Man må trække det samme fra på begge sider af lighedstegnet.

Eksempel:

3 ∙ x + 6 = 12

3 ∙ x + 6 - 6 = 12 - 6

3 ∙ x = 6

 

Regneregel 3:

Man må gange med det samme på begge sider af lighedstegnet (bortset fra 0).

Eksempel:

x : 8 = 5

x : 8 ∙ 8 = 5 ∙ 8

x = 40

 

Regneregel 4:

Man må dividere med det samme på begge sider af lighedstegnet (bortset fra 0).

Eksempel:

5 ∙ x = 45

5 ∙ x : 5 = 45 : 5

x = 9

 

Andre gode ting at huske

Plus er det omvendte af minus (og omvendt).

Multiplikation er det omvendte af division (og omvendt).

Man skriver ikke altid gangetegnet mellem tal og x'er. Hvis der bare står 2x betyder det 2 ∙ x.