Find en procentdel af et tal

Hvis man skal finde en procentdel af et tal, kan man starte med at dividere tallet med 100.

Det gør man, fordi procent betyder hundrededele og hvis man dividerer tallet med 100, har man én hundrededel af tallet.

Herefter ganger man med procenttallet og får dermed resultatet.

Eksempel:

Lad os prøve at finde 20 % af 30.

Da procent jo betyder hundrededele, betyder det, at vi skal finde 20 hundrede dele af 30.

Vi finder først én hundrededel, altså 1 % af 30 ved at dividere med 100.

30 : 100 = 0,3.

Til sidst ganger vi med procenttallet og får således resultatet.

20 ∙ 0,3 = 6

Vi har nu fundet 20 % af 30, og fundet resultatet 6.

Regnestykket kan også stilles op på en samlet brøkstreg på følgende måde: