Hvad er en polygon?

En polygon er en lukket figur, hvor alle siderne er rette linjer. Siderne kaldes også for kanter, og ordet polygon betyder ”mangekant”.

Polygonerne får navne efter, hvor mange kanter de har:

 

Regulære og irregulære polygoner

En regulær polygon er en polygon, hvor alle sider er lige lange og alle vinkler er lige store.

En irregulær polygon er en polygon, hvor siderne eller vinklerne er forskellige.

Her ser du et eksempel på en regulær og en irregulær femkant:

 

Diagonaler

En diagonal i en polygon er en linje, der forbinder to vinkelspidser i polygonen. Siderne i polygonen er ikke diagonaler.