Sådan laves en parallelforskydning

Ved en parallelforskydning flyttes alle dele af en figur med en bestemt længde i samme retning. Figuren beholder sin form.

Her ser du et eksempel på en trekant, som er parallelforskudt:

Trekantens hjørner er alle forskudt i samme retning med samme længde. Ofte nøjes man med at tegne en enkelt pil, da alle pilene er ens.

 

Parallelforskydning i et koordinatsystem

I et koordinatsystem kan man tælle sig til, hvordan figuren parallelforskydes. 

Fra hvert punkt på figuren tæller man med samme lodrette og vandrette afstand.

Eksempel på parallelforskydning:

Trekant ABC er her parallelforskudt i et koordinatsystem:
Hvert punkt er flyttet 3 til højre og 1 op.