Hvad er målestoksforhold?

Målestoksforhold beskriver forholdet mellem to figurer eller mellem tegning og virkelighed. 

Målestoksforholdet står ofte på kort, tegninger og billeder, hvor tingene ses på lang afstand.

Målestoksforholdet skrives som to tal med et kolon imellem.

Eksempel:

Målestoksforholdet er 1 : 100.

 

Huskeregel ved kort og tegning

Som en hjælp til at huske hvad tallene betyder, kan man bruge denne huskeregel:

T : V

Det betyder ikke noget med et fjernsyn. Det står for Tegning : Virkelighed.

 

 

Forhold mellem figurer

Hvis to figurer er ligedannede men ikke har samme størrelse, kan man finde målestoksforholdet ved at måle siderne.

Eksempel:

Forholdet mellem det blå og røde kvadrat er 1 : 2. 

Det betyder, at alle siderne i det røde kvadrat er 2 gange så lange som siderne i det blå kvadrat.

 

Omregn fra tegning til virkelighed

Eksempel 1:

Hvor lang er afstanden mellem byerne Trizab og Gania?

Med linealen måles afstanden til 6 cm. På tegningen kan vi se, at målestoksforholdet er 1 : 100.000.

1 cm svarer altså til 100.000 cm, og 6 cm svarer til 6 ∙ 100.000 cm = 600.000 cm.

Dette kan vi omregne til kilometer ved at dividere med 100.000, da der går 100.000 cm på 1 km.

600.000 : 100.000 = 6.

Afstanden mellem Trizab og Gania er 6 km.

Eksempel 2:

Hvor højt er fyrtårnet i virkeligheden?

Med linealen måles højden til 7,5 cm. På tegningen kan vi se, at målestoksforholdet er 1 : 300.

1 cm svarer altså til 300 cm, og 7,5 cm svarer til 7,5 ∙ 300 = 2250 cm.

Dette kan vi omregne til meter ved at dividere med 100, da der går 100 cm på 1 m.

2250 : 100 = 22,5.

Fyrtårnet er altså 22,5 meter højt i virkeligheden.