Forlænge brøker

Man forlænger en brøk ved at gange både tæller og nævner med det samme tal.

Eksempel:

Her forlænger vi brøken    med tallet 3.

 

Vi kan nu se, at    og    er to brøker med den samme værdi.