Observationer

Observationer kaldes også nogle gange for data. Det er de tal eller svar, som man får fra en undersøgelse.

Eksempel på observationer:

Eleverne laver en undersøgelse over hvor mange kæledyr de har. 

De skriver deres data på tavlen:

Frederik 1, Birgitte 2, Christian 0, Ahmed 2, Iben 0, Yrsa 4, Sara 2, Daniel 1, Aysha 1, Martin 4, Dennis 2, Kristoffer 3, Anne 3, Michael 0, Sofie 1, Natasja 2, Kim 6, Ida 2.

 

Tabeller

Tabeller kaldes også nogle gange for skemaer. Her samles observationerne fra en undersøgelse på en overskuelig måde.

Eksempel på tabel:

Antallet af kæledyr i klassen samles her i en tabel:

 

Hyppighedstabel

En hyppighedstabel er en tabel, der viser, hvor mange gange hver enkelt observation forekommer.

Eksempel på hyppighedstabel:

Klassens observationer over kæledyr skrives her i en hyppighedstabel:

 

Middeltallet

Middeltallet kaldes også observationernes gennemsnit. 

Man finder middeltallet ved at tage summen af alle observationerne og herefter dividere med antallet af observationer.

Eksempel på beregning af middeltallet:

Vi finder først summen af alle observationerne eleverne har gjort sig: 

1 + 2 + 0 + 2 + 0 + 4 + 2 + 2 + 1 + 4 + 2 + 3 + 3 + 0 + 1 + 2 + 6 + 2  =  37

Antallet af observationer er 18, nemlig én for hver elev.

Middeltallet er dermed 37 : 18 = 2,06.

Det betyder, at hver elev i gennemsnit har cirka 2 kæledyr.

 

Typetallet

Typetallet er den eller de observationer, der forekommer flest gange. Man finder let typetallet ved at se på hyppighedstabellen.

Eksempel på typetallet:

Fra elevernes undersøgelse af antallet af kæledyr er typetallet 2, da observationen 2 forekommer flest gange.

 

Størsteværdien

Størsteværdien er den største observation.

Eksempel på størsteværdien:

Fra elevernes undersøgelse af antallet af kæledyr er størsteværdien 6.

 

Mindsteværdien

Mindsteværdien er den mindste observation.

Eksempel på mindsteværdien:

Fra elevernes undersøgelse af antallet af kæledyr er mindsteværdien 0.

 

Variationsbredden

Variationsbredden er forskellen mellem størsteværdien og mindsteværdien.

Eksempel på variationsbredden:

Fra elevernes undersøgelse af antallet af kæledyr er variationsbredden forskellen på 0 og 6, altså er variationsbredden 6.