Hvad er areal?

Vi har ofte brug for at beskrive en overflades størrelse. En overflades størrelse kaldes for areal.

Man kan eksempelvis tale om arealet af en fodboldbane eller et skilt.

 

Tælle sig til arealet

Hvis figuren er placeret i et gitter med tern på 1 ∙ 1 cm , kan arealet findes ved at tælle antallet af tern, som figuren dækker.

 

Eksempel 1:

Vi tæller antallet af tern, og finder frem til, at arealet er 8 cm2.

 

Eksempel 2:

Først tæller vi antallet af tern. Der er 8 tern. Trekanten fylder kun halvdelen af de 8 tern. Derfor er arealet 4 cm2.

 

Regne sig til arealet

Eksempel 1:

Skal man finde arealet af et rektangel, skal man gange rektanglets længde og bredde.

Arealet = 2 cm ∙ 5 cm = 10 cm2.


Eksempel 2:

For trekanter gælder at arealet = ∙ h ∙ g

Højden er 2 cm og grundlinjen er 4 cm.

Arealet = ∙ 2 cm ∙ 4 cm = 4 cm2.